PALMÀCIES - CYCA - BAMBÚ


PALMÀCIES Bàsicament són de procedència tropical i en consequència sensibles a temperatures inferiors als -5º, tot I els perfectes exemples d’adaptació al clima mediterrani. El conegut palmito (Chamaerops humilis) és l’única espècie autoctona de palmera al nostre país. Tothom sap que són imprescindibles en la creació d’ambients tropicals, sobretot al volt de les piscines o en patis interiors.

CYCA Malgrat s’associen normalment a les palmàcies per la seva aparença, aquesta planta prehistòrica té més lligams parentals amb la conífera. La seva presència individual en un jardí li otorga una distinció de qualitat, alhora que inspira intemporalitat botànica.

BAMBÚ La combinació entre un fullam lleuger I una arquitectura ben ordenada de les seves branques respecta al tronc, fa del bambú un arbust especial que aporta solucions a qualsevol repte, sigui funcional o artistic. PALMÀCIES

Chamaerops humilis (Palmito)
Trachycarpus fortunei
Cocos plumose (Syagrus romanzoffianum)
Phoenix dactylifera
Phoenix canariensis
Phoenix roebelenii
Washingtonia
Yucca aloifolia
Yucca gloriosaCYCAS

Cyca revolutaBAMBÚ

Phyllostachys aurea
Phyllostachys nigra
Phylostachys pseudosasa